Dit is het privacybeleid van:

NV Galerij Vandoorne / Trendwood
Meensesteenweg 51
8870 Izegem
Ondernemingsnummer BE0412.030.462

Trendwood is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Algemeen

Trendwood leeft de "Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998. 

Middels huidig Privacy beleid stelt Trendwood zich tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Je deelt je persoonlijke gegevens met Trendwood, zodat wij je optimaal van dienst kunnen zijn

Waar we in dit Privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook via producten die je hebt gekocht bij Trendwood of via Storesquare of bijvoorbeeld e-mails die je aan ons hebt gestuurd of berichten die je hebt verzonden via onze facebookpagina.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.  Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

Hieronder vind je een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van je vragen en op welke manier we deze informatie van je verkrijgen en gebruiken. 

Lees dit Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Offerte en/of aankoopgegevens

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Locatiegegevens

• Gegevens over uw activiteiten op onze website (Google Analytics)

Doel voor het verwerken van deze persoonsgegevens :

• Het afhandelen van uw order en/of betaling

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Om goederen en diensten bij u af te leveren

1. Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen.  We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website.  Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Trendwood om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. 

2. Cookies

De website van Trendwood gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie ook onze Disclaimer pagina  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

3. Online bestellen of reserveren via Storesquare

Voor je bestelling of reservatie hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen) en je telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.  We gebruiken de gegevens om je bestelling te bezorgen, je op de hoogte houden over je bestelling of reservatie of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling. 

4. Inschrijven op de nieuwsbrief

Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrief, alhoewel Trendwood hier weinig gebruik van maakt. Bij het inschrijven, vragen we je naam en e-mailadres.  Zo blijf je op de hoogte van acties, promoties en de nieuwste trends en kunnen we je uitnodigen op evenementen. Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.  

Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kan je je steeds afmelden door de link te volgen onderaan de verstuurde e-mail die je ontvangt of je afmelden via onze Nieuwsbrief pagina

5. Na-Service

Om je goed te kunnen helpen wanneer je contact opneemt met onze Na-Service, vragen wij je persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Alle e-mail communicatie met onze klantenservice wordt niet langer bewaard dan nodig wordt geacht.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan de verantwoordelijke van Trendwood.. Binnen ons bedrijf zijn de gegevens alleen toegankelijk voor de personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. 

Doorgifte aan derden

Occasioneel doen we een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten.  Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van credit/debitcard betalingen, marketing activiteiten en het bieden van klantenservice. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om de service aan Trendwood en uiteindelijk aan jou, uit te kunnen voeren.  We leggen dit steeds contractueel vast met deze verwerkers en beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Trendwood zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en Trendwood.

Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer je klant wordt, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

1. Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Als je je recht van inzage uitoefent zal Trendwood je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

3. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de gegevens die wij van u bijhouden gratis te laten overdragen aan een andere verwerker in gestructureerde gangbare en elektronisch leesbare vorm.

Dit kan enkel voor gegevens die u heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.

4. Recht van verzet

U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. 

5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. 

Beveiliging van jouw gegevens

Jouw gegevens zijn bij Trendwood veilig en vertrouwelijk en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@trendwood.be

In geen geval kan Trendwood aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Laatst bijgewerkt 07/04/19

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!